Droppsafe/seddelboks

DROPPSAFE DEPONERINGSKAP
Et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan føre til tap av kontanter....Droppsafe eller seddelboks bidrar til at svinnet i din bedrift kan reduseres til et minmum. Oppbevar dine kontanter i en droppsafe.Sørg for å ikke vise hvor mye du har i kassen legg seddler i droppsafen hvor bare annsvarshavende har tillgang på nøkler, dette kan redusere muligheten for impuls tyveri eller ran av kasserer................